Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır Nedir?

Hemen her şeyin, her insanın bir kusuru, bir eksiği vardır. Hatasız kul olmaz. Dolayısıyla insanın mükemmel bir dost, arkadaş ve sevgili aramaya çalışması boşunadır. Böyle bir dost bulamayacağı gibi, dostsuz kalması da mümkündür. Bu bakımdan insan bir şey elde etmek, bir dost bulmak istiyorsa onları kusurları ile kabul etmeye hazır olmalıdır.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Ay ışığında ceviz silkilmez
Aza demişler: Nereye? , Çoğun yanına demiş
Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz
Azıcık aşım, kaygısız başım
Az söyle, çok dinle
Az tamah çok ziyan getirir
Az veren candan, çok veren maldan
Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır
Baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana
Baca eğri de olsa duman doğru çıkar